HAVUZ SUYU İÇİN ÖNERİLEN DEĞERLER
Serbest Klor 0.8 - 2.0 ppm
Bağlı Klor
pH
max. 0.6 ppm
7.2 - 7.6 ppm
Toplam Alkali 50 - 100 ppm(CaCO3)
Sertlik 100 - 150 ppm(CaCO3)
Toplam Çözülmüş Madde 1500 ppm'den az